12.12.2008

Aika Mies

Merkityksessä aikamies tarkoittaa aikuista, täysikasvuista "täysikasvuista". Erikseen kirjoitettuna merkitys muuttuu. Miehelle liitetty atribuutti aika tarkoittanee todellista miestä. Vrt aika iso, aika poika, aika kallis jne

että silleen